23825656_10214840019737957_500242559_o.png

Hva er resolusjon 2250?

I desember 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Den skal sørge for at ungdom blir hørt i spørsmål om fred og sikkerhet.

Alle land har forpliktet seg til gjennomføre resolusjonen. Så langt har ingen land begynt – heller ikke Norge.

Ungdom utgjør 1/4 av befolkningen på jorden og rammes mest av verdens konflikter. Hvorfor blir de da ikke hørt?

 
 

40% av mennesker i krigsherjede områder er mellom 15 og 30 år.

Dagens ungdomsgruppe er den største noensinne, og utgjør en fjerdedel av verdens befolkning. Store ungdomskull blir vanligvis assosiert med økt risiko for væpnet konflikt. Denne risikoen øker med lave utsikter til utdanning, få jobbmuligheter og manglende mulighet til reell og meningsfull deltakelse.

Samtidig vet vi at sjansen for varig fred øker dersom man inkluderer ungdom i fredsprosesser.

Vi vil gjøre resolusjonen kjent, sette den på dagsorden i Norge og bidra til at den følges opp nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Her har Norge sjansen til å ta en ledende rolle. Formalitetene er vedtatt, nå gjenstår den viktigste delen av arbeidet: gjennomføringen. Vi har verktøyene for å få det til, nå gjelder det å bruke dem. 

 
 

Norge må gå foran!

Vi ønsker at Norge gjør det vi har sagt at vi skal gjøre. Gjennomfører resolusjonen, og lar ungdom blir hørt i spørsmål som angår dem.

Derfor ønsker vi at Norge:

  1. Lager en nasjonal handlingsplan for å gjennomføre resolusjonen i samarbeid med ungdom selv.
  2. Tar en ledene rolle i å fremme resolusjonen i FN.

Klarer vi det, er vi langt på vei.

 

Skjermbilde 2017-11-20 kl. 11.50.13.png
 
lyd på.png

Om kampanjen

Denne kampanjen er laget av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

LNU er en paraplyorganisasjon for 96 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, som sammen har vedtatt at LNU skal jobbe for at ungdom blir inkludert i fredsarbeid og for å sette FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet på dagsorden - både her i Norge og i resten av verden. 

Vi håper dere vil skru på lyden, og være med å sørge for at ungdom over hele verden blir hørt i spørsmål om fred. 

 

«La oss leve litt i fred litt i stedet.»